web 2.0

Forumgreek.com

Create a forum

GENERAL CONDITIONS OF USE OF SERVICE

Sosblog.com είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει την δωρεάν δημιουργία των blogs.

Αρμοδιότητες:

Της εταιρείας: Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα παρέχονται από το κράτος. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την συγκριτική χρήση των εν λόγω πληροφοριών.
Αυτή η πληροφορία μπορεί να τροποποιηθεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση

Του χρήστη:. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για τη ζημία οποιασδήποτε φύσης, υλική ή άυλη , έμμεσες, που προκαλούνται με οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Sosblog.com λόγω της χρήσης ή της παράνομης εκμετάλλευσης του χώρου του ίδιου του ατόμου ή το ένα από τα στοιχεία της, ανεξάρτητα από την αιτία και τον τόπο επιγενόμενη αυτής της ζημιάς και ΧΧΧΧ τις συνέπειες των καταγγελιών ή ενέργειες τις εγγυήσεις των οποίων θα μπορούσε να είναι το αντικείμενο.
Ο χρήστης της ιστοσελίδας της ΧΧΧΧ παραιτείται μέχρι να ασκηθεί προσφυγή κατά ΧΧΧΧ στην περίπτωση συνέχειες στον τομέα της δικαιοσύνης από τρίτους στην αντίθεσή του λόγω της χρήσης ή / και παράνομη εκμετάλλευση του χώρου ΧΧΧΧ.

Η ευθύνη για τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασης

Κατά τη στιγμή της εγγραφής, θα λάβετε έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, και είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρo κάτω από τον κωδικό πρόσβασης ή σύνδεσής σας. Θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως ΧΧΧΧ εάν μια μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση κωδικoύ ασφαλείας διεξάγεται, και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε σένδεσης. Sosblog.com δεν μπορεί και δεν πρόκειται να γίνει υπεύθυνος για τις απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από τη μη με αυτόν τον όρο.

Η ευθύνη για το περιεχόμενο

Μπορείτε να αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία, κώδικες, τα δεδομένα, τα κείμενα, λογισμικό, μουσική, ήχους, φωτογραφίες, εικόνες, διαγράμματα, βίντεο, chat, τα μηνύματα, αρχεία ή άλλα περιεχόμενα, είτε δημοσίως ανακοινωθούν είτε μεταφέρονται ιδιωτικά, είναι υπό την ενιαία ευθύνη του προσώπου στην προέλευση του περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι εσείς, και όχι ΧΧΧΧ, είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για όλα τα περιεχόμενα που έχετε κατεβάσει, όπως δημοσιεύσεις,που έχουν σταλεί με e-mail ή μεταδώθηκαν με διαφορετικό τρόπο από κάποιο άλλο τρόπο των υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν ΧΧΧΧ θα είναι υπεύθυνος για κάποιο τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο ενός χρήστη ή σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται, για όλα τα λάθη ή παραλείψεις σε τέτοιου είδους περιεχόμενο, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά του είδους που πραγματοποιήθηκαν λόγω της χρήση τέτοιων ανακοινωθέντων περιεχομένων, που αποστέλλονται μέσω e-mail ή με διαφορετικό τρόπο μετάδοσης από τον ενδιάμεσο των υπηρεσιών.

Δεδομένα και ασφάλεια

Tα απαραίτητα διεξάγονται για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιβράδυνση ή οποιοσδήποτε απροσδόκητος χρόνο διακοπής των υπηρεσιών, αλλά δεν είναι δυνατό να εγγυηθούν αυτές επιβραδύνσεις ή οι προλήψεις αυτών των διακοπών. Κανένα πρόβλημα του δικτύου, διακομιστών ή άλλων βλαβών δεν καλύπτεται από εγγύηση. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να δωθεί για παύση της υπηρεσίας, ζημιάς ή απώλειας του περιεχομένου τους. Πολλά συστήματα έχουν συσταθεί για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των περιεχομένων. Έτσι, μια ασφαλιστική δικλείδα του συνόλου των δεδομένων πραγματοποιείται καθημερινά. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν ακριβείς διασφάλισεις ενός blog, κάδου, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων δεν παρέχεται σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε τη χρήση από την ιστοσελίδα μας για τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία έχετε επικοινωνήσει. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των ενημερωτικών δελτίων, ιδίως σε σας και να σας δώσει τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό το site.
Μπορείτε να επωφεληθείτε από το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή της αντιπολίτευσης σχετικά με τα συλλεχθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν με την αντιμετώπιση ένος e-mail σε μας, ή μέσω e-mail που απευθύνονται προς την εταιρεία.

Είναι πιθανό να μοιραστούμε μη προσωπικές πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή με τρίτους.

Όταν έχουμε προσφυγή σε τρίτους για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, φροντίζουμε να σεβόμαστε τον Χάρτη της Εμπιστευτικότητας όπως όλες οι μετρήσεις των κατάλληλων εμπιστευτικών μέτρων και την ασφάλεια.

Θα μπορούσαμε επίσης να κοινοποιήσουμε πληροφορίες με τρίτους στο πλαίσιο συγκεκριμένων περιστάσεων, ιδίως κατόπιν αιτήματος της δημόσιας αρχής, που καταλήγουν προληπτικά των περιπτώσεων απάτης ή επικείμενης απειλής τέτοιας ζημίας, ή προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του δικτύου μας και τις υπηρεσίες μας.

Μπορείτε να αρνηθείτε να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες ή / και να αρνηθείτε τα cookies στον browser σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών ή λειτουργιών.

Στο μέτρο του δυνατού και, κατόπιν αιτήματος, θα είστε σε θέση να φθάσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και να τα διορθώσετε ή να αφαιρέσετε σε περίπτωση σφάλματος.

ανεκτό περιεχόμενο

Τα blogs που φιλοξενούν ή να υποστηρίξει πειρατεία λογισμικού, hacking, spamming, οι επιθέσεις κατά των δικτύων ή των servers, πορνογραφία, το φυλετικό μίσος, εγκλήματα απέναντι στην ανθρωπότητα, οι ανεπαρκείς δραστηριότητες στους διακομιστές ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θα παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους δεν επιτρέπεται. Κάθε ιστολόγιο που περιέχει τα κείμενα, συνδέσμους, εικόνες, κινούμενα σχέδια, βίντεο και άλλα περιεχόμενα που θεωρούνται παράνομες, θα πρέπει να αφαιρεθούν χωρίς προειδοποίηση. ΧΧΧΧ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε λογαριασμό ή blog, θεωρείται ότι δεν είναι σύμφωνο. Πολύ περιέχονται ή παράνομη πράξη θα μπορούσε να επανέλθει στις αρμόδιες υπηρεσίες και να διωχθεί.

Περιορισμοί των υπηρεσιών

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με ένα στόχο που προβλέπονται για τις οποίες τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες που κατέστησαν διαθέσιμες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ή να συνδέσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή πολύ τις δραστηριότητες που θα έθιγε το ιδιωτικό δίκαιο του προσώπου:

  • Το παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο ή ηθικά κατακριτέα περιεχόμενα
  • Περιεχόμενα που παρέχουν πληροφορίες για τον εντοπισμό ενός ατόμου κάτω των 18 ετών ή που εκμεταλλεύονται τις εικόνες τους.

Κατάσταση της χρήσης του blog

Οι συντονιστές αυτού του blog θα προσπαθήσουν να εξαλείψουν το ταχύτερο δυνατόν όλα τα μηνύματα που είναι κατακριτέα. Ωστόσο, είναι αδύνατο γι 'αυτούς να επανεξετάσει όλα τα μηνύματα. Μπορείτε έτσι να παραδεχτώ ότι όλα τα μηνύματα που αναρτώνται σε αυτό το ιστολόγιο εκφράζουν την όραση και τη γνώμη των αντίστοιχων δημιουργών τους, και όχι εκείνες των συντονιστών ή του webmaster (εκτός μηνύματα που αποστέλλονται από τους ίδιους) και, κατά συνέπεια, τους οποίους δεν μπορεί να διατηρηθεί για όσο υπεύθυνοι για οι συζητήσεις.

Αυτό το blog χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Αυτά τα cookies δεν θα περιέχει προσωπικά στοιχεία, χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιωθεί η άνεση κατά την περιήγηση. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται μόνο για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία της εγγραφής σας ως τον κωδικό πρόσβασής σας (και, επίσης, να σας επιστρέψουμε τον κωδικό σας σε περίπτωση παρέλευσης της μνήμης).

- Τα μηνύματα που είναι επιθετικοί ή δυσφημιστικό, καθώς και προσωπικές ύβρεις και κριτική, η αγένεια και τις ύβρεις, και γενικότερα κάθε μήνυμα παράβαση των γαλλικών νόμων απαγορεύονται.
- Μηνύματα με κίνητρο - ή προκαλώντας - παράνομες πρακτικές απαγορεύονται
. - Τα άτομα πρέπει να Concorde με τα γενικά θέματα των περιοχών που προτείνονται για να σας
. - Προορίζονται ρητά ή σιωπηρά μηνύματα για τη διεξαγωγή χορηγίες ή / και διαφημίσεων απαγορεύονται.
- Εάν διάδοση πληροφοριών που προέρχονται από άλλο δικτυακό τόπο, ελέγξτε πριν αν ο εν λόγω χώρος δεν το απαγορεύει σε εσάς. Αναφέρεται η διεύθυνση του εν λόγω περιοχή από το σεβασμό του έργου των διαχειριστών του!
- Σας ευχαριστώ για την αποστολή μηνυμάτων σας μόνο μία φορά. Οι επαναλήψεις είναι δυσάρεστες και άχρηστο!
- Σας ευχαριστώ για να κάνουν μια προσπάθεια για τη γραμματική και την ορθογραφία.

Οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει η λίστα παραπάνω θα πρέπει να επεξεργαστεί ή να αφαιρεθούν χωρίς πρόσθετη ειδοποίηση ούτε δικαιολογία εντός των προθεσμιών που θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα των συντονιστών. Οποιαδήποτε κατάχρηση μπορεί να συνεπάγεται την ακύρωση της επιγραφής. Διαδίκτυο δεν είναι ούτε ένα ανώνυμο χώρο, ούτε ένας χώρος δεν δεξιά! Επιφυλασσόμαστε τη δυνατότητα να ενημερώσετε τον προμηθευτή σας από την πρόσβαση ή / και τις νομικές αρχές για κάθε κακόβουλη συμπεριφορά. Διευθύνσεις IP του κάθε ηχείου καταγράφεται ώστε να βοηθήσει να τηρούν τους όρους αυτούς.

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας και σημάτων:

Το σύνολο των στοιχείων που βλέπετε, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο site προστατεύονται από τη νομοθεσία σχετικά με το θέμα των δικαιωμάτων. Μπορείτε δεν μπορεί σε καμία περίπτωση χρήση, διανομή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετουσίωση ή διαβιβάζει την ιστοσελίδα ή τα στοιχεία του τόπου, όπως κείμενα, εικόνες, χωρίς την έγγραφη και προκαταρκτική έγκριση της εταιρείας. Τα σήματα και τα λογότυπα που αναπαράγονται στην περιοχή, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας ή αποτελούν το αντικείμενο της άδειας χρήσης. Κανένα δικαίωμα ή άδεια θα μπορούσε να κατανεμηθεί σε οποιοδήποτε από αυτά τα στοιχεία, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ή του τρίτου, ο κάτοχος των δικαιωμάτων για το σήμα ή το λογότυπο που αναπαράγεται στην περιοχή. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει οποιαδήποτε πράξη της παραποίησης των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Τροποποίηση των γενικών όρων

Αυτοί οι γενικοί όροι μπορούν να τροποποιηθούν συνεχώς, με τη διακριτική ευχέρεια του ΧΧΧΧ. Όλοι οι λογαριασμοί θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όλες τις αλλαγές που γίνονται με αυτές τις πολιτικές.

Αποδοχή:

Με τη χρήση των υπηρεσιών της Sosblog.com, συμφωνείτε, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, να είναι σε συμφωνία, και να ικανοποιήσει στο πλαίσιο των υπηρεσιών, όπως συγκεκριμένες τροποποιήσεις τους, όπως και όλων των άλλων ανακοίνωσε οδηγίες ή κανόνες που ισχύουν σε κάθε συγκεκριμένη υπηρεσία.

ανεκτό περιεχόμενο

Τα blogs που φιλοξενούν ή υποστηρίζουν πειρατικό λογισμικό, hacking, spamming, οι επιθέσεις κατά των δικτύων ή των servers, πορνογραφία, διακρίσεις φυλών, εγκλήματα απέναντι στην ανθρωπότητα, ανεπαρκείς δραστηριότητες στους διακομιστές ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θα παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους δεν επιτρέπεται. Κάθε ιστολόγιο που περιέχει τα κείμενα, συνδέσμους, εικόνες, κινούμενα σχέδια, βίντεο και άλλα περιεχόμενα που θεωρούνται παράνομα, θα πρέπει να αφαιρεθούν χωρίς προειδοποίηση. ΧΧΧΧ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε λογαριασμό ή blog, που θεωρεί ότι δεν είναι σύμφωνο. Πολλά περιεχόμενα ή παράνομες πράξεις θα μπορούσαν να επανέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες και να διωχθούν.

Περιορισμοί των υπηρεσιών

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με ένα στόχο που προβλέπονται για τις οποίες για τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες που κατέστησαν διαθέσιμες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ή να συνδεθείτε στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή τις δραστηριότητες που θα έθιγε το ιδιωτικό δίκαιο του προσώπου:

  • Το παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο ή ηθικά κατακριτέο περιεχόμενο
  • Περιεχόμενα που παρέχουν πληροφορίες για τον εντοπισμό ενός ατόμου κάτω των 18 ετών ή που εκμεταλλεύονται τις εικόνες τους.

Κατάσταση της χρήσης του blog

Οι συντονιστές αυτού του blog θα προσπαθήσουν να εξαλείψουν το ταχύτερο δυνατόν όλα τα μηνύματα που είναι κατακριτέα. Ωστόσο, είναι αδύνατο γι 'αυτούς να επανεξετάσουν όλα τα μηνύματα. Μπορείτε έτσι να παραδεχτείτε ότι όλα τα μηνύματα που αναρτώνται σε αυτό το ιστολόγιο εκφράζουν στην μοναδική γνώμη των αντίστοιχων δημιουργών τους, και όχι εκείνες των συντονιστών ή του webmaster (εκτός μηνύματα που αποστέλλονται από τους ίδιους) και, κατά συνέπεια, τους οποίους δεν μπορεί να διατηρηθεί για όσο είναι υπεύθυνοι για τις συζητήσεις.

Αυτό το blog χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Αυτά τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιωθεί και να είναι άνετη η περιήγησή σας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται μόνο για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία της εγγραφής σας ως τον κωδικό πρόσβασής σας (και, επίσης, να σας επιστρέψουμε τον κωδικό σας σε περίπτωση που θα τον ξεχάσετε).

- Τα μηνύματα που είναι επιθετικά ή δυσφημιστικά, καθώς και προσωπικές ύβρεις και κριτική, η αγένεια και οι ύβρεις, και γενικότερα κάθε μήνυμα παράβασης των γαλλικών νόμων απαγορεύονται.
- Μηνύματα με κίνητρο - ή προκαλώντας - παράνομες πρακτικές απαγορεύονται
. - Τα άτομα πρέπει να συμφωνούν με τα γενικά θέματα των περιοχών που προτείνονται για να σας
. - Προορίζονται ρητά ή σιωπηρά μηνύματα για τη διεξαγωγή χορηγίας ή / και διαφημίσεων απαγορεύονται.
- Εάν η διάδοση πληροφοριών προέρχονται από άλλο δικτυακό τόπο, ελέγξτε πριν αν ο εν λόγω χώρος δεν το απαγορεύει σε εσάς. Αναφέρεται η διεύθυνση της εν λόγω περιοχής από το σεβασμό του έργου των διαχειριστών του!
- Σας ευχαριστώ για την αποστολή μηνυμάτων σας μόνο μία φορά. Οι επαναλήψεις είναι δυσάρεστες και άχρηστες!
- Σας ευχαριστώ που προσπαθείτε να γράφετε σωστά συντακτικές προτάσεις και ορθογραφημένες.

Οποιοδήποτε μήνυμα, παραβιάζει την λίστα που υπάρχει πιο παραπάνω θα πρέπει να επεξεργαστεί ή να αφαιρεθεί χωρίς πρόσθετη ειδοποίηση ούτε δικαιολογία εντός των προθεσμιών που θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα των συντονιστών. Οποιαδήποτε κατάχρηση μπορεί να συνεπάγεται την ακύρωση της επιγραφής. Το διαδίκτυο δεν είναι ούτε ένας ανώνυμος χώρος, ούτε ένας χώρος χωρίς δικαιώματα! Επιφυλάσσουμε τη δυνατότητα να ενημερώσετε τον προμηθευτή σας από την πρόσβαση ή / και τις νομικές αρχές για κάθε κακόβουλη συμπεριφορά. Διευθύνσεις IP του κάθε ηχείου καταγράφεται ώστε να βοηθήσει να τηρηθούν οι όρους αυτοί.

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας και σημάτων:

Το σύνολο των στοιχείων που βλέπετε, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο site προστατεύονται από τη νομοθεσία σχετικά με το θέμα των δικαιωμάτων. Δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσετε, διανομή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετουσίωση ή διαβιβάζει της ιστοσελίδας ή των στοιχείων του τόπου, όπως κείμενα, εικόνες, χωρίς την έγγραφη και προκαταρκτική έγκριση της εταιρείας. Τα σήματα και τα λογότυπα που αναπαράγονται στην περιοχή, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας ή αποτελούν αντικείμενο προϋπόθεσης της άδειας χρήσης του. Κανένα δικαίωμα ή άδεια θα μπορούσε να κατανεμηθεί σε οποιοδήποτε από αυτά τα στοιχεία, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ή του τρίτου, ο κάτοχος των δικαιωμάτων για το σήμα ή το λογότυπο που αναπαράγεται στην περιοχή. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει οποιαδήποτε πράξη της παραποίησης των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Τροποποίηση των γενικών όρων

Αυτοί οι γενικοί όροι μπορούν να τροποποιηθούν συνεχώς, με τη διακριτική ευχέρεια του ΧΧΧΧ. Όλοι οι λογαριασμοί θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με όλες τις αλλαγές που γίνονται με αυτές τις πολιτικές.

Αποδοχή:

Με τη χρήση των υπηρεσιών της Sosblog.com, συμφωνείτε, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, να είναι σε συμφωνία, και να ικανοποιείτε στο πλαίσιο των υπηρεσιών, όπως συγκεκριμένες τροποποιήσεις τους, όπως και όλων των άλλων ανακοίνωσεων με οδηγίες ή κανόνες που ισχύουν σε κάθε συγκεκριμένη υπηρεσία.


Free blog

© 2019 Sosblog.com